Disclaimer

Huidkliniek VitaDerma verleent je hierbij toegang tot www.vitaderma-huidzorg.nl (‘de website’). Huidkliniek VitaDerma behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan je mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Huidkliniek VitaDerma spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Huidkliniek VitaDerma. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Je kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Huidkliniek VitaDerma. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Huidkliniek VitaDerma nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Auteursrechten
Alle rechten van de teksten van Celestetic liggen bij Huidkliniek VitaDerma. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Huidkliniek VitaDerma, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.